Vít gỗ đầu dù

  • 0
  • 3797
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân (TCVN 5026:2010 / ISO 2081:2008)

 

Screw Thread

3

3.5 4 4.5 5 6

d

dk

max=nominal size

6.9

8.1

9.4

10.6

11.8

14

min

6.4

7.6

8.9

10

11.2

13.3

k

Nominal Size

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.7

max

2.05

2.35

2.65

2.95

3.25

3.9

min

1.75

2.05

2.35

2.65

2.95

3.5

Socket No.

1

2

2

2

2

3

M

Ref.

2.9

4

4.3

4.7

5

6.3

Sản phẩm cùng loại