Vít gỗ đầu chìm

  • 0
  • 4690
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân (TCVN 5026:2010 / ISO 2081:2008)

 

Nominal Diameter

3

3.5 4 4.5 5 6

d

dk

max

6

7

8

9

10

12

min

5.5

6.5

7.5

8.4

9.4

11.3

k

max

1.75

2

2.3

2.55

2.8

3.4

min

1.45

1.7

2

2.25

2.5

3

M

Ref.

3.6

4.1

4.5

4.9

5.1

6.7

Socket No.

2

2

2

2

2

3

 

Sản phẩm cùng loại