Thép hình V

  • 0
  • 2884
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Tole kẽm, Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng

Loại sản phẩm Chiều dài chân A(mm) Dung sai chiều dài (mm) Chiều dày chân T (mm) Dung sai độ dày (mm)
25x25x3 25 ±1.0 3 ±0.5
30x30x3 30 ±1.0 3 ±0.5
40x40x3 40 ±1.0 3 +0.2/-0,3
40x40x4 40 4
50x50x4 50 ±1.5 4 +0.2/-0,3
50x50x5 50 5
63x63x5 63 ±1.5 5 +0.2/-0,4
63x63x6 63 6
65x65x5 65 +1.0/-2.0 5 +0.2/-0,4
65x65x6 65 6
65x65x7 65 7
65x65x8 65 8
70x70x6 70 +1.0/-2.0 6 +0.2/-0,4
70x70x7 70 7
75x75x6 75 +1.0/-2.0 6 +0.2/-0,4
75x75x8 75 8
90x90x7 90 +1.0/-2.0 7 +0.2/-0,4
90x90x8 90 8
90x90x9 90 9
90x90x10 90 10
100x100x8 100 +1.0/-3.0 8 +0.2/-0,4
100x100x10 100 10
100x100x12 100 12

 

Sản phẩm cùng loại