Thép hình I - H

  • 0
  • 1468
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân, Mạ kẽm nhúng nóng

Kích thước tiêu chuẩn Kích thước mặt cắt (mm)
(HxB) H B  t1   t2 
100x100 100 100 6.0 8.0
125x125 125 125 6.5 9.0
150x150 150 150 7.0 10.0
200x200 200 200 8.0 12.0
250x250 250 250 9.0 14.0
300x300 300 300 10.0 15.0
350x350 350 350 12.0 19.0
400x400 400 400 13.0 21.0
100x53 100 53 3.3 5.0
120x64 120 64 4.2 5.0
150x75 150 75 5.0 7.0
200x100 200 100 5.5 8.0
250x150 250 125 6.0 9.0
300x150 300 150 6.5 9.0
350x175 350 175 7.0 11.0

Sản phẩm cùng loại