Tắc kê nhựa

  • 0
  • 2208
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Nhựa
Kích thước: 6x30mm, 8x40mm, 10x40mm, 12x60mm, 14x70mm, 14x80mm / 6x60mm, 8x80mm, 10x100mm, 10x160mm

Sản phẩm cùng loại