Lục Giác Âm

  • 0
  • 1859
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân (TCVN 5026:2010 / ISO 2081:2008), Mạ kẽm nhúng nóng (TCVN 5408:2007 / ISO 1461:1999)

Tiêu chuẩn: Kích thước DIN916, Cấp độ bền: TCVN 1916:1995 - 4.6/4.8, 6.6/6.8, 8.8, 10.9; TCVN 10865-1:2015 A2-50, A2-70, A4-80

 

Thread Size

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

d

P

Pitch

0.7

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

2

2.5

2.5

2.5

3

dt

max

2

2.5

3

5

6

8

9

10

12

14

16

16

min

1.75

2.25

2.75

4.7

5.7

7.64

8.64

9.64

11.57

13.57

15.57

15.57

s

Nominal Size

2

2.5

3

4

5

6

6

8

10

10

12

12

max

2.05

2.56

3.08

4.095

5.095

6.095

6.095

8.115

10.12

10.12

12.14

12.14

min

2.02

2.52

3.02

4.02

5.02

6.02

6.02

8.025

10.03

10.03

12.03

12.03

Sản phẩm cùng loại