Guzong

  • 0
  • 2158
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép carbon / Thép không rỉ 304
Bề mặt: Mạ điện / Mạ kẽm nhúng nóng
Tiêu chuẩn: Kích thước - DIN 975 / Cấp độ bền - TCVN 1916:1995 – 4.6/4.8, 8.8

Sản phẩm cùng loại