Đai ốc long đền

  • 0
  • 2563
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt: Mạ điện phân (TCVN 5026:2010 / ISO 2081:2008), Mạ kẽm nhúng nóng (TCVN 5408:2007 / ISO 1461:1999)

Tiêu chuẩn: Kích thước JIS B 1190, Cấp độ bền: TCVN 1916:1995 - 4.6/4.8, 8.8, 10.9, 12,9,  A2-50, A2-70, A4-80

 

D PITCH P S K DC
max min max min max
M5 0.8 8 7.78 5 4.7 11.8
M6 1 10 9.78 6 5.7 14.2
M8 1.25 13 12.73 8 7.64 17.9
M10 1.5 15 14.73 10 9.64 21.8
M12 1.75 18 17.73 12 11.57 26
M14 2 21 20.67 14 13.3 29.9
M16 2 24 23.67 16 15.3 34.5
M20 2.5 30 29.16 20 18.7 42.8

Sản phẩm cùng loại