Cùm Clevis

  • 0
  • 1098
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép carbon / Thép không rỉ 304
Bề mặt: Mạ điện / Mạ kẽm nhúng nóng

Kích thước ống (mm) Ty treo (mm) Bảng rộng x Độ dày (mm) - thân treo Bảng rộng x  Độ dày (mm) - thân cùm Tải trọng tỉnh (N)
76 12 30 x 4.0 30 x 3.0 5,000
90 12 30 x 4.0 30 x 3.0 5,000
114 12 30 x 4.0 30 x 3.0 5,000
140 16 40 x 5.0 40 x 4.0 6,400
165 16 40 x 5.0 40 x 4.0 6,400
216 16 40 x 5.0 40 x 4.0 6,400
268 20 50 x 8.0 50 x 6.0 8,900
323 20 50 x 8.0 50 x 6.0 8,900
356 24 50 x 10.0 50 x 6.0 16,000
406 24 50 x 10.0 50 x 6.0 16,000

Sản phẩm cùng loại