Chỏm cầu Lục giác chìm

  • 0
  • 1937
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu: Thép Carbon, Thép không rỉ

Bề mặt:  Mạ điện phân (TCVN 5026:2010 / ISO 2081:2008), Mạ kẽm nhúng nóng (TCVN 5408:2007 / ISO 1461:1999)

Tiêu chuẩn: Kích thước ISO7380, Cấp độ bền: TCVN 1916:1995 - 4.6/4.8, 6.6/6.8, 8.8, 10.9; TCVN 10865-1:2015 A2-50, A2-70, A4-80

 

Screw Thread

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

d

P

Pitch

0.5

0.7

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

DK

max

5.7

7.6

9.5

10.5

14

17.5

21

28

min

5.4

7.24

9.14

10.1

13.6

17.1

20.5

27.48

K

max

1.7

2.2

2.75

3.3

4.4

5.5

6.6

8.8

min

1.4

1.95

2.5

3

4.1

5.2

6.24

8.44

SW

Nominal Size

2

2.5

3

4

5

6

8

10

max

2.1

2.58

3.08

4.1

5.14

6.14

8.18

10.18

min

2

2.52

3.02

4.02

5.02

6.02

8.03

10.03

Sản phẩm cùng loại